தடைகளற்ற நினைவுகூரல் சமாதானத்திற்கு இன்றியமையாதது

  (Washington, DC; 18 May 2017) வைகாசி 18 ஆம் திகதியை வடகிழக்கு மற்றும் புலம்பெயர் நாடுகளில் வாழும் ஈழத்தமிழர்கள் ஒன்றிணைந்து தமிழ் இனப்படுகொலை நாளாக  நினைவு கூருகின்றனர். இந்த  நாளில் சிறீலங்கா அரசாங்கத்தின் வன்முறையில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், முக்கியமாக போரின் இறுதிக் காலகட்டத்தில் திட்டமிட்டு படுகொலை செய்யப்பட்டவர்கள் நினைவு கூரப்படுகின்றனர். 2009 ஆம் ஆண்டு அட்டூழியங்கள் நடந்தபோது தமிழ் இனம் எவ்வளவு துன்பத்தையும் துயரத்தையும் அனுபவித்தும் தமது கோரிக்கைகளில் உறுதியாக இருந்ததோ அதே உணர்வுடன் இன்றும் […]

Erasing the Past: New Report Documents Repression of Memorialization in North-East Sri Lanka

PEARL’s latest report examines government obstruction of memorialization among Tamils in the North-East   (Washington, DC; November 1, 2016) PEARL’s new report, “Erasing the Past: Repression of Memorialization in North-East Sri Lanka,” documents the government’s constraints on remembrance among Tamils in the North-East of Sri Lanka. Efforts by victims and survivors to commemorate the past are […]